Header Ads

PSL 2018 All Teams Points

ABDUL QAYYUM Points
IU Alex Hales - ENG 137
KK Colin Munro - NZL  0
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
PZ Kamran Akmal - PAK  815
IU Andre Russell - WI  127
PZ Haris Sohail - PAK  19
QG Shane Watson - AUS  669
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Sunil Narine - WI  368
MS Imran Tahir - SAF  313
==== TOTAL POINTS === 3286
ABDUL WAHID Points
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
QG Kevin Pietersen - ENG  215
QG Sarfraz Ahmed - PAK  313
IU Shadab Khan - PAK 265
PZ Mohammad Hafeez - PAK  426
QG Umar Amin - PAK  117
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Yasir Shah - PAK  251
PZ Hasan Ali - PAK  318
==== TOTAL POINTS === 3436
ABDULLAH KHAN Points
KK Lendl Simmons - WI  131
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
LQ Brendon McCullum - NZL  260
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Shahid Afridi - PAK  363
PZ Haris Sohail - PAK  19
QG Shane Watson - AUS  669
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Sunil Narine - WI  368
QG Rashid Khan - [AFG]  0
==== TOTAL POINTS === 3913
ABID AWAN Points
IU Misbah-ul-Haq - PAK 67
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Shahid Afridi - PAK  363
MS Kieron Pollard - WI  375
PZ Mohammad Hafeez - PAK  426
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Sunil Narine - WI  368
QG Rashid Khan - [AFG]  0
==== TOTAL POINTS === 3945
ADNAN ALI * Points
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Brendon McCullum - NZL  260
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
QG Kevin Pietersen - ENG  215
QG Sarfraz Ahmed - PAK  313
KK Shahid Afridi - PAK  363
MS Shoaib Malik - PAK  374
QG Shane Watson - AUS  669
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Sunil Narine - WI  368
QG Rashid Khan - [AFG]  0
==== TOTAL POINTS === 3704
ANWAR KHAN Points
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
QG Kevin Pietersen - ENG  215
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Shahid Afridi - PAK  363
MS Shoaib Malik - PAK  374
QG Shane Watson - AUS  669
IU Rumman Raees - PAK 111
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Sunil Narine - WI  368
==== TOTAL POINTS === 4446
ARSHAD KHAN Points
IU Misbah-ul-Haq - PAK 67
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
PZ Kamran Akmal - PAK  815
IU Hussain Talat - PAK 301
MS Shoaib Malik - PAK  374
QG Umar Amin - PAK  117
LQ Yasir Shah - PAK  251
MS Imran Tahir - SAF  313
PZ Hasan Ali - PAK  318
==== TOTAL POINTS === 3881
ASHER IRFAN * Points
IU Alex Hales - ENG 137
KK Lendl Simmons - WI  131
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
QG Kevin Pietersen - ENG  215
QG Sarfraz Ahmed - PAK  313
IU Shadab Khan - PAK 265
KK Ravi Bopara - ENG  304
MS Kieron Pollard - WI  375
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Sunil Narine - WI  368
PZ Hasan Ali - PAK  318
==== TOTAL POINTS === 3021
AZAM PATHAN Points
IU Alex Hales - ENG 137
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
QG Kevin Pietersen - ENG  215
QG Jason Roy - ENG  53
IU Luke Ronchi - NZL  735
KK Shahid Afridi - PAK  363
MS Shoaib Malik - PAK  374
QG Anwar Ali - PAK  266
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Sunil Narine - WI  368
PZ Hasan Ali - PAK  318
==== TOTAL POINTS === 3424
BILAL JAN KHAN * Points
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
PZ Tamim Iqbal - BAN  171
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Shahid Afridi - PAK  363
KK Ravi Bopara - ENG  304
PZ Darren Sammy - WI  249
LQ Yasir Shah - PAK  251
PZ Hasan Ali - PAK  318
PZ Wahab Riaz - PAK  497
==== TOTAL POINTS === 4293
HABIB KHAN Points
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
QG Kevin Pietersen - ENG  215
PZ Kamran Akmal - PAK  815
IU Faheem Ashraf - PAK 571
KK Shahid Afridi - PAK  363
MS Shoaib Malik - PAK  374
IU Rumman Raees - PAK 111
LQ Sunil Narine - WI  368
QG Hasan Khan - PAK  222
==== TOTAL POINTS === 4364
HAFIZ ZUBAIR * Points
LQ Brendon McCullum - NZL  260
LQ Chris Lynn - AUS  0
PZ Tamim Iqbal - BAN  171
QG Kevin Pietersen - ENG  215
PZ Kamran Akmal - PAK  815
IU Andre Russell - WI  127
MS Shoaib Malik - PAK  374
QG Shane Watson - AUS  669
LQ Sunil Narine - WI  368
PZ Hasan Ali - PAK  318
QG Rashid Khan - [AFG]  0
==== TOTAL POINTS === 3317
HASSAN KHAN Points
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
QG Kevin Pietersen - ENG  215
QG Sarfraz Ahmed - PAK  313
IU Shadab Khan - PAK 265
KK Shahid Afridi - PAK  363
PZ Darren Sammy - WI  249
KK Mohammad Amir - PAK  206
MS Junaid Khan - PAK  163
PZ Hasan Ali - PAK  318
==== TOTAL POINTS === 3417
IBRAHIM SAMEJO * Points
IU Misbah-ul-Haq - PAK 67
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
QG Kevin Pietersen - ENG  215
IU Sam Billings - ENG 0
IU Andre Russell - WI  127
KK Shahid Afridi - PAK  363
KK Ravi Bopara - ENG  304
IU Mohammad Sami - PAK 336
PZ Mohammad Asghar - PAK  80
QG Rashid Khan - [AFG]  0
==== TOTAL POINTS === 2574
JAVED SIKANDAR Points
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Chris Lynn - AUS  0
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
QG Kevin Pietersen - ENG  215
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Shahid Afridi - PAK  363
QG Shane Watson - AUS  669
QG Anwar Ali - PAK  266
KK Mitchell Johnson - AUS  0
LQ Sohail Khan - PAK  184
LQ Raza Hasan - PAK  4
==== TOTAL POINTS === 3452
KHURRAM SIDDIQUI Points
IU Alex Hales - ENG 137
KK Colin Munro - NZL  0
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
QG Rilee Rossouw - SAF  220
QG Sarfraz Ahmed - PAK  313
IU Faheem Ashraf - PAK 571
KK Imad Wasim - PAK  189
LQ Angelo Mathews - SLK  0
IU Steven Finn - ENG 110
LQ Sohail Khan - PAK  184
LQ Sunil Narine - WI  368
==== TOTAL POINTS === 2481
LIAQAT ALI * Points
IU Alex Hales - ENG 137
LQ Brendon McCullum - NZL  260
MS Darren Bravo - WI  45
QG Jason Roy - ENG  53
IU Sam Billings - ENG 0
KK Ravi Bopara - ENG  304
MS Kieron Pollard - WI  375
PZ Darren Sammy - WI  249
IU Steven Finn - ENG 110
LQ Mitchell McClenaghan - NZL  54
PZ Hasan Ali - PAK  318
==== TOTAL POINTS === 1905
M RIZWAN KHATRI * Points
IU JP Duminy - SAF  451
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
PZ Kamran Akmal - PAK  815
IU Faheem Ashraf - PAK 571
IU Shadab Khan - PAK 265
KK Shahid Afridi - PAK  363
KK Mohammad Irfan Jr - PAK  307
KK Tabish Khan - PAK  0
LQ Shaheen Afridi - PAK  261
==== TOTAL POINTS === 4358
M. SALEEM * Points
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
LQ Brendon McCullum - NZL  260
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Shahid Afridi - PAK  363
MS Shoaib Malik - PAK  374
MS Kieron Pollard - WI  375
LQ Sunil Narine - WI  368
LQ Yasir Shah - PAK  251
QG Rashid Khan - [AFG]  0
==== TOTAL POINTS === 4131
NOOR REHMAN Points
IU Alex Hales - ENG 137
IU Sahibzada Farhan - PAK 121
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
PZ Kamran Akmal - PAK  815
PZ Dwayne Smith - WI  322
QG Shane Watson - AUS  669
QG Anwar Ali - PAK  266
KK Usama Mir - PAK  9
PZ Hasan Ali - PAK  318
PZ Wahab Riaz - PAK  497
==== TOTAL POINTS === 3786
NOSHAD KHATTAK Points
IU Misbah-ul-Haq - PAK 67
KK Khurram Manzoor - PAK  181
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
QG Jason Roy - ENG  53
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Shahid Afridi - PAK  363
PZ Mohammad Hafeez - PAK  426
QG Shane Watson - AUS  669
IU Samuel Badree - WI  0
LQ Sohail Khan - PAK  184
PZ Hasan Ali - PAK  318
==== TOTAL POINTS === 3319
QURBAN ALI * Points
LQ Brendon McCullum - NZL  260
LQ Chris Lynn - AUS  0
QG Kevin Pietersen - ENG  215
QG Jason Roy - ENG  53
MS Kumar Sangakkara - SLK  519
IU Shadab Khan - PAK 265
KK Ravi Bopara - ENG  304
PZ Darren Sammy - WI  249
LQ Sunil Narine - WI  368
PZ Mohammad Asghar - PAK  80
QG Rashid Khan - [AFG]  0
==== TOTAL POINTS === 2313
RAEES GUL * Points
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
LQ Brendon McCullum - NZL  260
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
PZ Kamran Akmal - PAK  815
IU Shadab Khan - PAK 265
MS Shoaib Malik - PAK  374
QG Shane Watson - AUS  669
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Sunil Narine - WI  368
MS Imran Tahir - SAF  313
==== TOTAL POINTS === 4595
SAJJAD KHAN Points
IU Misbah-ul-Haq - PAK 67
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
PZ Tamim Iqbal - BAN  171
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Imad Wasim - PAK  189
PZ Darren Sammy - WI  249
QG Anwar Ali - PAK  266
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Yasir Shah - PAK  251
PZ Wahab Riaz - PAK  497
==== TOTAL POINTS === 3793
SALEEM JAN KHAN * Points
KK Colin Munro - NZL  0
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
LQ Brendon McCullum - NZL  260
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
IU Sam Billings - ENG 0
IU Andre Russell - WI  127
IU Shadab Khan - PAK 265
KK Imad Wasim - PAK  189
LQ Sunil Narine - WI  368
LQ Yasir Shah - PAK  251
MS Imran Tahir - SAF  313
==== TOTAL POINTS === 2405
SULEMAN * Points
IU Alex Hales - ENG 137
KK Colin Munro - NZL  0
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Shahid Afridi - PAK  363
MS Thisara Perera - SLK  0
PZ Shakib Al Hasan - BAN  0
MS Imran Tahir - SAF  313
PZ Hasan Ali - PAK  318
PZ Wahab Riaz - PAK  497
==== TOTAL POINTS === 3075
USMAN * Points
KK Babar Azam - PAK  693
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
QG Kevin Pietersen - ENG  215
LQ Umar Akmal - PAK  114
IU Andre Russell - WI  127
PZ Shakib Al Hasan - BAN  0
QG Shane Watson - AUS  669
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Sunil Narine - WI  368
QG Rashid Khan - [AFG]  0
==== TOTAL POINTS === 3024
YASIN KHAN Points
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
PZ Tamim Iqbal - BAN  171
QG Kevin Pietersen - ENG  215
QG Rilee Rossouw - SAF  220
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Shahid Afridi - PAK  363
PZ Dwayne Smith - WI  322
QG Anwar Ali - PAK  266
IU Rumman Raees - PAK 111
KK Mohammad Amir - PAK  206
MS Mohammad Irfan - PAK  228
==== TOTAL POINTS === 3306
ZAKIR KHAN Points
LQ Fakhar Zaman - PAK  389
LQ Brendon McCullum - NZL  260
MS Ahmed Shehzad - PAK  243
QG Kevin Pietersen - ENG  215
PZ Kamran Akmal - PAK  815
KK Shahid Afridi - PAK  363
MS Shoaib Malik - PAK  374
PZ Mohammad Hafeez - PAK  426
IU Rumman Raees - PAK 111
KK Mohammad Amir - PAK  206
LQ Sunil Narine - WI  368
==== TOTAL POINTS === 3770

No comments

Powered by Blogger.